REVIZE TV KAMEROU

TV inspekce potrubí

Revize potrubí kamerovým systémem je důležitou součástí naší nabídky služeb.Pro vyhledání problémů spojených s funkčností potrubí je nutné znát stav uvnitřpotrubí a poté navržení konkrétního řešení opravy.Bez TV revize kamerou se dnes již neobejde ani žádná nově vybudovanákanalizace – ZTV, kanalizace v areálu nových firem a objektů, kanalizační stokyokolo silnic a dálnic.

TV systém pro profily DN 80 – DN 200:

v potrubí do DN 200 (jedná se většinou o vnitřní rozvody potrubí) se využívápřenosný TV systém, tzv. nástrčné kamery . Tento systém má dle konkrétníchpodmínek dosah cca 50 m ze vstupního revizního otvoru – revizní šachta,čistící kus nebo jej lze použít po odmontování sanitární keramiky i zkoncového bodu po spádu. Tímto systémem lze lokalizovat a definovatproblém v potrubí. Součástí výstupu je videozáznam na DVD nebo SDkartu, protokol o průběhu prohlídky a fotografie případných nejzávažnějšíchproblémů. Nedílnou součástí revizní zprávy je i návrh možných oprav.

TV systém pro profily DN 150 – DN 2000:

mobilní samochodné TV inspekční zařízení se používá pro TV inspekcepotrubí, kde je požadováno přesné zmapování vnitřku potrubí. Toto zařízenís dosahem 160 m, je osazeno výklopnou rotační hlavou, která umožňujeprohlédnutí celého povrchu potrubí, zmapování zaústění a stavu přípojek,zmapování napojení potrubí v revizních šachtách.Výstup na DVD obsahuje záznam TV kamery , protokol o prohlídce sevšemi nálezy, protokol o spádovosti potrubí. I zde je nedílnou součástírevizní zprávy návrh možných oprav .