Posykytované služby

Služby, které Vám rádi poskytneme jsou

– Speciální práce ( opravy a výměny kanalizačních potrubí v objektech, drobné instalaterské práce,

bezvýkopové opravy kanalizace (viz. sanace potrubí), zjišťování trasy potrubí pomocí sondy,

zkoušky těsnosti potrubí.

– Čištění potrubí  ( tlakové čištění, elektromechanické čištění, revize kanalizace, číštění šachet,

odstranění překážek z potrubí)

– Revize TV kamerou ( TV inspekce potrubí, TV systé pro profily DN 80 – DN 200, TV systémy

pro profily DN 150 – DN2000 

– Vývozy jímek a lapolů včetně likvidace tekutých odpadů